Cadrul geografic

Comuna Brusturi este situată în partea de nord-est a judeţului Neamţ, fiind limitrofă la nord cu judeţul Suceava,la sud-vest cu comuna Răuceşti şi la est cu comuna Drăgănesti.Pe toată latura vestică se învecinează cu pădurea, Ocol Silvic Tîrgu-Neamţ. Comuna Brusturi se întinde pe o suprafaţă totală de 2954 Ha şi este alcătuită din următoarele patru sate:
• Brusturi care este şi centrul comunei
• Poiana
• Tîrzia
• Groşi
Fiind aşezată în zona de contact dintre Podişul Moldovei şi Subcarpaţii Moldovei acesta cuprinde o parte de deal din zona subcarpatică şi o parte de şes de pe terasa rîului Moldova. Formele de relief existente sunt favorabile practicării agriculturii tuturor plantelor specifice zonei.
 
Accesul rutier şi feroviar în comună
Comuna este aşezată pe lungul drumului naţional DN15 C ce face legătura între din judeţul Neamţ şi judeţul Suceava şi de comuna Drăgăneşti prin drumul judeţean DJ155A.
Comuna Brusturi se află la distanţa de:
• 58 Km de Piatra Neamţ;
• 10 Km de Tîtgu-Neamţ;
• 25 Km de Fălticeni;

De menţionat că toată reţeaua de drumuri este pietruită,comuna Brusturi având asfaltată doar porţiunea din drumul naţional DN 15 C care trece prin comună .
Cea mai apropiată staţie de cale ferată se află la Tîrgu-Neamţ la o distanţă de 10 Km de centrul comunei.