Cultură şi învăţământ

Factorul esenţial în dezvoltarea unei economii naţionale, ca şi a unei regiuni este reprezentat într-o măsură foarte mare de capitalul uman. Deşi este dificil de cuantificat şi reprezintă în sine un concept controversat, capitalul uman ar putea să includă resursele umane cu un anumit nivel de educaţie.
În comună există următoarele centre de educaţie:
Sat Brusturi
  • Şcoală cu 8 clase
  • Grădiniţă
  • Cămin cultural
Sat Poiana
  • Grădiniţă
Sat Tîrzia
  • Şcoală cu 8 clase
  • Grădiniţă
Sat Groşi
  • Grădiniţă