Infrastructura

Infrastructura este suma elementelor bazei tehnico-materiale cu ajutorul căreia între comunităţile componente se desfăşoară toate fluxurile şi transferurile de resurse materiale, umane, servicii şi informaţii în timp util.

Aceste elemente sunt descrise de următoarele componente:

- transportul pe drumuri şi căi ferate şi alte categorii (aeriene, navale etc.);
- servicii de telecomunicaţii, televiziune, radio, etc.;
- utilităţile şi structura locativă;
- infrastructura socială.

 

1. Infrastructura de transport

Infrastructura feroviară

Pe teritoriul comunei nu există infrastructură feroviară, cea mai apropiată staţie de cale ferată se află la 10 Km de centrul comunei în localitatea Tîrgu-Neamţ, jud. Neamţ. 

Infrastructura rutieră

Comuna Brusturi are o reţea de 37 Km drumuri, toate fiind drumuri pietruite având asfaltată doar porţiunea din DN 15 C care trece prin comună.Comuna este străbătută de la nord la sud de drumul naţional DN 15 C pe o distanţă de 5 Km făcând legătura între judetele Neamţ şi Suceava.

 

2. Infrastructura de utilităţi

Infrastructura de utilităţi include: serviciile de furnizare a apei, sistemul de canalizare si epurarare a apelor uzate, reţelele de distribuţie a gazului metan, sistemele de termoficare / încălzire şi reţeaua de furnizare a energiei electrice. 

La nivelul comunei Brusturi s-a realizat un proiect integrat"Alimentare cu apa,canalizare menajera si statie de epurare,infiintarea unui Centru de zi in sat Poiana,amenajarea unui punct muzeistic local,reabilitare drum comunal Tirzia-Grosi"si in vederea extinderii cu apa potabila proiectul "Extindere retea cu apa potabila,comuna Brusturi pe DS 822 intre intersectia str.Creteni si rampa de exploatare forestiera sat Brusturi."

S-a realizat extinderea retelei de apa potabila pe DJ 155A,pe o lungime de 1,3 km.

Existenta sistemului centralizat de alimentare cu apa este utila si pentru ca asigura apa necesara stingerii incendiilor,conform reglementarilor actuale.

3 Infrastructură de sănătate

În satul Poiana este un cabinet medical, unde îşi desfăşoară activitatea un medic generalist şi un asistent medical.