Populația

Evolutia populației și a resurselor umane

Din punct de vedere etnic, populaţia comunei Brusturi prezintă un grad înalt de omogenitate. După datele recensământului din 1992, din totalul populaţiei, 100% reprezintă românii. Din punct de vedere confesional, populaţia comunei este de religie ortodoxă (100%), aspect care se află într-o strânsă corelaţie cu structura etnică.

 

Analiza structurală a pieţei muncii şi a posibilităţilor de angajare    

Structura forţei de muncă

La sfârşitul anului 2005, populaţia activă a comunei era de 312 persoane.

Structura populaţiei din comună

• total populație - 4002 

• persoane sub 15 ani - 727

• perosnae cu vîrsta între 15 - 55 ani - 1950
• persoane cu vîrsta peste 55 ani - 325

Resurse de muncă

• administraţie,comerţ, sănătate,învăţământ = 71;
• industrie = 42;
• agricultură = 2156