Selectează o Pagină
  1.- ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. “a” pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6,8, 9,10, 16, 18;
2.-raspunde si ia masurile necesare domeniul gospodaririi si infrumusetarii comunei potrivit prevederilor hotărârilor consiliului loal, constata si aplica sanctiunile in domeniul gospodaririi localitatii, mediu, gestionare a deseurilor,   salubrizarea localitatii;
3.-supravegheaza si controleaza lucrarile de intertinere si reabilitare a drumurilor publice din comuna, asigura instalarea semnelor de circulatie pentru desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal in conditiile legii;
4.-sub coordonarea primarului comunei, ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, impreuna cu serviciile locale si cu organele specializate ale statului;
5.-ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, in conditiile legii; urmareste si realizeaza, impreuna cu medicul veterinar si asitentii acestuia, expedierea catre crematoriu a animalelor moarte de pe teritoriul comunei;

6.- ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activităţilor prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat ;
7.-efectueaza instructajul, urmareste, supravegheaza si dispune masurile necesare pentru persoanele ce au obligatia prestarii unor actiuni si lucrari de interes local in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum si a O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii ( evidența acestora, pontaj , coresponde cu instituțiile abilitate în acest domeniu , până la pronunțarea instanței) ;
8. -exercita atributii le specifice de membru in Comisia de fond funciar, Comitetului local pentru situatii de urgenta si alte comisii stabilite prin dispozitii speciale;
9.-fiind inlocuitorul de drept al primarului, in lipsa acestuia, semneaza adeverintele, certificatele si alte documente ce se emit in cadrul institutiei, inclusiv a celor ce vizeaza activitatea de ordonator de credite bugetare , cu exceptia emiterii de dispozitii, autorizatii, acte referitoare la referendum ori alegeri;
10.- ca presedinte al Comisiei de inventariere, raspunde de inventarierea bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei;
11.- tine legatura cu organele de control ale Directiei de Sanatate Publica Neamț si duce la indeplinire masurile dispuse de acestea cu ocazia controalelor in teren;
12.- verifica si raspunde de intretinerea si gospodarirea cladirilor apartinand domeniului public si privat al comunei;

 1. -asigura ducerea la indeplinire a dispozitiilor primarului si hotararilor consiliului
  local care sunt de domeniul atributiilor sale, la termenele stabilite de acestea;
  14.-ia masurile necesare pentru amenajarea si administrarea spatiilor propietate publica pentru vanzarea diferitelor produse agroalimentare si sau nealimentare;
  15.- intocmeste si prezinta raportul annual de activitate, in conformitate cu dispozitiile art.51 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  16.- coordoneaza, verifica si raspunde de activitatea personalului din compartimentul administrativ gospodăresc şi pază comunală . Activitatea de coordonare a acestuia vizeaza in principal:
 • modul cum sunt rezolvate sarcinile specifice la nivelul compartimentului de fiecare angajat;
 • aplicarea masurilor disciplinare ce se impun impotriva celor care nu isi realizeaza sarcinile de serviciu sau care incalaca normele de conduita prevazute de legislatia sau regulamentele in vigoare;
 • insusirea si aplicarea actelor normative care reglementeaza activitatea compartimentului pe care îl coordoneaza;
 • intocmirea fiselor de evaluare profesionala anuala pentru angajatii acestui compartimente ;
 • luarea masurilor cu privire la buna desfasurare si executare a contractelor de lucrari si servicii din domeniile de activitate pe care le coordoneaza;
 • sesizarea in timp util a primarului comunei si a consiliului local asupra problemelor importante, cat si asupra deficientelor din domeniile pe care le coordoneaza, propunand masuri pentru remedierea acestora;
  1) indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare ori date in sarcina sa de consiliul local ori primarul comunei.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support