Selectează o Pagină

-• desfăşurarea activităţii de prevenire, informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de urgenţă;
• colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi eficiente;
• desfăşoară activităţi de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă la toate tipurile de riscuri, în colaborare cu alte servicii de urgenţă sau cu servicii profesioniste;
• participă la convocările de instruire, consfătuiri şi schimburi de experienţă organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamt;
• în cazul apariţiei unor stări de pericol raportează imediat conducerii şi stabilesc împreună măsurile necesare care se impun;
• controlează şi ia măsuri pentru ca toate utilajele, accesoriile, echipamentul de protecţie şi instalaţiile de alarmare şi stingere din unitate să fie in permanentă stare de funcţionare;
• întocmeşte şi actualizează documentele din arhiva proprie;
• cunoaşterea incălcărilor frecvente a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a cauzelor de incendiu sau alte situaţii de urgenţă şi aducerea la cunoştinţa factorilor de decizie pentru stoparea acestor situaţii;
• efectuează controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă;
• stabileşte restricţii ori interzice utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu pericol de incendiu a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad înalt de periculozitate;
• respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Regulamentului de Ordine Interioară ale fişei postului;
• desfăşoară activităţi de informare a angajaţilor instituţiei asupra modului de prevenire şi stingere a incendiilor şi a altor cazuri de urgenţă, asigură cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor şi sistemelor de alimentare cu apă de pe raza comunei Brusturi;
• Asigurarea practibilitatii permanente a cailor de acces(drumuri, strazi) catre locuintele cetatenilor si sursele naturale si artificiale pentru alimentarea cu apa in caz de incendiu;
• Realizarea la nivelul fiecarei localitati a unor puncte intarite dotate cu mijloace de stingere a incendiilor si unelte p.s.i ( lopeti, galeti, tirnacoape);
• Acorda ajutor persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente precum si in caz de dezastre.
• Este membru în Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
• Este membru in Echipa de Gestionare a Riscurilor.
• Se preocupă în permanenţă de pregătirea sa profesională, întocmind o listă care să cuprindă actele normative care reglementează activitatea din sfera atribuţiilor sale, inclusiv pe cele prin care se modifică/completează/aprobă acestea; Actualizează şi urmăreşte zilnic programul informaţional pus la dispoziţia instituţie
• Asigură promovarea imaginii administraţiei publice locale potrivit atribuţiilor date în competenţa sa;
• Respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
• Respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului
• Asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;
• În cazul unor situaţii de excepţie ce impun rezolvarea operativă a altor situaţii sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la solicitarea conducerii;
• Respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
• Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora
• Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si celelalte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
• Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca ;
• Sa se prezinte la lucru numai in stare normala, fara a fi sub influenta bauturilor alcoolice, a medicamentelor, a unei situatii puternic stresante sau a unor manifestari maladive si suficient de odihnit;
• Sa nu consume alcool in timpul programului de lucru si sa nu paraseasca locul de munca neanuntat;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support